Fotoğraf Grubumuza katılın
Doğa Grubumuza katılın
Patikatrek organizasyonları Geziport Turizm güvencesi ile yapılmaktadır.
Belge no: A-9785
TANRILAR KRALI ZEUS VE AŞKI ;SİNOPE ( SİNOP )


Mitolojik Tanrıların Kralı ZEUS, Irmak tanrısının güzeller güzeli kızına görür görmez aşık olur.Onu elde etmek için de yapmadığı kalmaz.Güzel Sinope'nin kendisine dokunmaması, ve bakire kalma isteğine dayanamaz. Ancak Güzel Sinope'yi de, kendisinin de çok sevdiği, Karadeniz'in yeşil yarımadasına götürüp bırakır.Böylece Sinope'nin yaşadığı bu yarım ada, yıllar yılı onun adıyla anılır.

Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Batı ve Kuzey Karadeniz Bölgeleri arasında bir geçiş noktası konumundadır. Sinop, kuzeyde Karadeniz, batıda Kastamonu, doğuda Samsun güneyde Çorum illeri ile sınırlıdır. İl toprakları orta yükseklikteki dağlık alanlardan oluşmaktadır.

Yağışlı bir bölge olduğundan çay ve dereleri çoktur. Sulamada ve orman ürünlerinin taşınmasında yararlanılan çay ve derelerin hepsi Karadeniz'e dökülür. Mesire ve dinlenme alanlarının bulunduğu önemli yaylaları vardır.

Sinop'ta iklim, yazlar serin, kışlar ılık geçer, Güney ve iç kesimlere inildikçe Karadeniz ikliminin etkisi azalır, yağışlar azalır, sıcaklık düşer. İl, Karadeniz ikliminin özelliği olarak, sık yağış aldığından zengin orman ve bitki örtüsüne   sahiptir. Ormanlar hem zengin hem de çeşitlidir.

Türkiyenin en kuzey ucundaki Sinop'ta ilk uygarlıklar MÖ 4500 yıllarında başlamıştır.Erken Hitit dönemi kalıntıların da rastlandığı Sinop,tarih boyunca,Milet'liler,Lidya'lılar,Pers'ler, Pontos Krallığı,Roma ve Bizans egemenliklerinden sonra,Trabzon Komnenos Devleti tarafından yönetilir.Daha sonra Selcuklu ve Anadolu Selcuklu Devletine bağlanan Sinop,Anadolu Selcuklu Devletinin Moğolların hakimiyetine girmesi sonrasında Pervaneoğulları Beyliğinde kalmıştır. 1326 yılında Candaroğlu beyliğinin egemenliğine gecen Sinop,1461 Yılında Fatih SUltan Mehmet tarafından fethedilerek Osmanlı Topraklarına katılmıştır. 1924 Yılında T.C devletinin bir İli olan Sinop'a Atatürk 15 Eylül 1928 de gelmiş ve İlk Alfabe dersini Sarayburnu'nda halka,daha sonra da yatılı okul bahçesinde Arabacı Bekir Ağaya vermiştir.

Sinop'un en önemli akarsuyu Kastamonu'dan doğan, Kızılırmak'ın önemli kollarından olan Gökırmak'dır. En önemli Gölü ise, yarımadanın batısında, 2Km uzunluğunda,750 m genişliğinde,400 Hektar alanıyla Sarıkum Gölüdür. Aksaz, Karagöl ve Yarımada üzerinde bir yanardağ krateri olan Sülük Gölü ise diğer gölleridir.

Sinop İl alanı topraklarının % 62.3 ü Orman ve Fundalık, % 32.8 lik alanı ekil ve dikili alan,% 3.6 'sı ise çayır ve meralarla kaplıdır. Bu da gösteriyor ki Sinop ender derecede yeşil bir dokuya sahiptir.

Orman alanları iç kesimlerde,çam, köknar, meşe ,gürgen, kayın, dışbudak,karaağaç ve kavaklardan oluşurken kıyı kesimlerde defne,meşe,fındık,kızılcık,kayın,gürgen,sarı çam ve karaçam görülür.Ormanaltı alanlarda ise yaban menekşesi,çuha çiçeği,mayıs karanfili,kırlangıç otu gibi bitkilere rastlanır.

İli doğu-batı doğrultusunda bölerek ikiye ayıran KÜRE dağları yükseltileri az olan dağlık alanlardır. Zindan dağı 1.730 m.,Sarıdökük tepesi 1.660 m.,Çangal dağı 1.605 m.,Göktepe 1.375 m ve Elekdağı 1.400 m lik en yüksek noktalarıdır.

Folklorik özellikler açısından giyimde Kafkas,Kırım ve Karadeniz'in etkisi altındadır.Hem Karadeniz hem de İç Anadolu özelliklerini taşıyan halk oyunları oynanır. Halk oyunlarına Davul,Zurna,tef,saz,mızıka, tulum gibi çalgılar eşlik eder.

Sinop'da 21-23 Temmuz'da Turizm şenlikleri, 27-29 Temmuz'da Ayancık Keten Festivali,18-20 Temmuz'da Gerze Deniz Şenlikleri ve birçok ilçede yerel Panayırlar ve şenlikler düzenlenir.

Sinop'da en yaygın el sanatları arasında Kotracılık gelir.Ayancık keteni ve Köylerde yapılan el işi dokumacılık örnekleride dikkat ceker.

Sinop kalesi,Serapis mabedi,Alaaddin camii,Süleyman Pervane medresesi,Boyabat kalesi,Sinop cezaevi,Paşa Tabyaları, Boyabat Kaya mezarları,Balatlar kilisesi gezilebilecek tarihi mekanlardır.Hamsilos Fiyordu,Akgöl,İnaltı Mağarası, Erfelek Tatlıca Şelaleleri,Yaylaları ve Boyabat kaplıcaları gezilebilecek doğal güzelliklerinden bazılarıdır.

GEZİ ALANLARI :

Sinop Kalesi ; M.Ö.7.yy.da Şehri korumak amacıyla yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Roma, Bizans ve Selçuklular döneminde onarılarak kullanılmıştır. Günümüzde bir bölümü hâlâ ihtişamını korumaktadır. 2050 m. uzunluğu, 25 m. yüksekliği, 3m. genişliği ve iki ana giriş kapısı bulunmaktadır.

Eski Sinop Cezaevi ; Ceza Evinin bulunduğu alan Osmanlıların Karadeniz'deki en büyük tersanesiydi. Ceza Evi iç kalenin içinde eski tersane alanında yapılmıştır. 1887 yılından beri ceza evi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Etrafı yüksek kale bedenleriyle çevrilidir. Bu özelliğinden dolayı mahkumların kaçışını imkansız kılmıştır. Şu anda Kültür Bakanlığına devri yapılmış olup, turizme kazandırılması yolunda çalışmalar devam etmektedir.

Cami, Türbe ve Kiliseler ;

Alaaddin Cami : Sinop'un fethinden hemen sonra yapılmıştır. Selçuklu dönemi eseridir. Büyük bir avlunun güneyinde yer alır. Dikdörtgen planlı olup, beş kubbelidir. Avlunun ortasında bir şadırvan, bir köşede de İsfendiyaroğulları'nın türbeleri bulunmaktadır.

Sinop'un diğer önemli camileri Kefevi Camisi, Saray Camisi, Mehmet Ağa Camisi, Cezayirli Ali Paşa Camisi, Meydankapı Camisi ve İskele Camisidir.

Seyyit Bilal Hazretleri Türbesi : Seçuklu çağında yapılmıştır. Türbe Hz. Hüseyin soyundan ve Arap orduları komutanlarından Seyyit Bilal'in şehit olduğu yerde yapılmıştır. Sinop'un diğer önemli türbeleri Gazi Çelebi, Sultan Hatun (Aynalı Kadın Türbesi), Hatunlar, Yeşil Türbe, İsfendiyar Oğulları Ve Çeçe Sultan Türbeleridir.

Balatlar Kilisesi :

Roma çağında tiyatro ya da hamam olarak kullanıldığı düşünülen bu yapı, 7.yy.da Bizanslılar tarafından kilise olarak kullanılmaya başlanmıştır. İç kısımdaki fresklerin bir bölümü durmaktadır. Mülkiyeti özel şahsa ait arazide bulunmaktadır.

Milli Parklar ve Korunan Alanlar

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, Sinop Tabiat Anıtları

Yaylalar ;

Guzfındık - Bozarmut Yaylaları

Ulaşım: Yaylalar Gerze - Çalboğazı Beldesi'nin 35 km. güneybatısında bulunan yaylalara ham toprak yolla ulaşılmaktadır. Ulaşım, Gerze plajlarından araçlarla 45 dakikada sürmektedir.

Özellikler: 1. 350 m. rakımlı yaylalarda altyapı tesisleri yoktur.

Konaklama-Yeme-İçme: Yaylada yapı bulunmamaktadır. Kamp yapacakların çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Türkeli Kurugöl Yaylası ;

Ulaşım: Türkeli ilçesinin 12 Km. kuzeybatısındadır. Yolun ilk 10 kilometresi toprak yol, 2 kilometresi patikadır.

Özellikler: 800 m. rakımlı yayla Karadeniz'in doğal bir manzara seyir terası konumundadır. Su ve elektrikten başka altyapı bulunmamaktadır.

Konaklama-Yeme-İçme: Kamp yapacakların çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Ayancık - Akgöl Yaylası ;

Ulaşım: Ayancık-Boyabat yolunun 44. kilometresinden sağa ayrılan ham toprak yolu takiben 4 km. sonra Akgöl'e ulaşılır.

Özellikler: Akgöl yaylası bozulmamış doğasında bulunan on bin bitki çeşidiyle çangal ormanları, botanik araştırmalar için tercih sebebidir. Yemişli deresinin ağzının kapatılmasıyla oluşturulan yapay gölde kırmızı benekli alabalık üretilmektedir.

Konaklama-Yeme-İçme: Kamp yapacakların çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Mağaralar ;

İnaltı Mağarası ;

Yeri: Sinop, Ayancık İlçesi

Mağara Sinop İli, Ayancık İlçesine yaklaşık 35 km. uzaklıktaki İnaltı Köyü yanında yer almaktadır. Ulaşım toprak ancak güzel manzaralı bir yolla sağlanmaktadır. İnaltı Köyü ile mağara arasındaki uzaklık yaklaşık 400-450 m. civarında olup eğim oldukça fazladır.

Özellikleri: İnaltı Mağarası geniş ve yüksek bir girişle başlamakta ve gidebildiğimiz 350-400 m. lik kısma kadar bu özelliğini korumaktadır. Mağara 3-6 m. genişliğe, 5-25 m.ye varan yüksekliğe sahip olup büyük bir tünel şeklinde devam etmektedir. İlk 350-400 m.lik bölümde, mağara oluşumları açısından duvarlarda traverten oluşumları ile yer yer küçüklü büyüklü sarkıtlar bulunmaktadır. Mağaranın toplam uzunluğu 700 m. olup, 400 m.den sonrası sulu ve çamurludur.

Kuş Gözlem Alanı ;

Sarıkum Gölü

Plajlar ve Mesire Yerleri

Hamsilos Koyu:  Yemyeşil ormanı, rengarenk çiçekleri ile denizin bir nehir gibi kara içine girdiği Hamsilos Koyunun şehir merkezine uzaklığı 11 km. dir.


Sarıkum:  Deniz, Orman ve gölün bir arada bulunduğu eşsiz bir piknik alanıdır. Şehir merkezine 21 km. dir. Çeşitli av hayvanları bulunmaktadır. Tabiatı koruma alanı ilan edilmiştir.

Akliman Mevkii: Şehrin batısındadır. Deniz kenarında kilometrelerce uzunluğunda ve 15-20 metre genişliğinde bir şerit gibi uzanan kumsallığı ile meşhurdur. Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen Akliman piknik yeri her türlü ihtiyaca cevap verecek niteliktedir. Ayrıca kumsal boyunca motel kamp ve mesire yerleri mevcuttur.

Orman Kampı: Şehrin girişinde iç limana bakan kısımda çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda bulunmaktadır. Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal tesisleri ile kabinler bulunmaktadır. Bütün yaz boyunca hem piknik yapılabilen hem de denize girilen güzel plajlarımızdandır.

Yuvam Kampı:  Orman kampının bitişiğindedir. Plaj ve tesisler Sinop Belediyesine aittir, Güzel bir piknik yeridir. Çadır ve kamp yerleri mevcuttur.

Karakum Yöresi: İç limanda, şehre 1.5 km. uzaklıktaki Özel İdare' ye ait tesislerde otel, pansiyon, bungalov tipi evler, çadır, kamp yeri bulunmaktadır.

Soğuksu: Sinop-Boyabat karayolunun 47. Kilometresindedir. Çevresi köknar ağaçlarıyla kaplıdır. Orman içinde yer alan içme suyu, şifalı olarak bilinmektedir.

Bektaşağa Köyü ve Göleti: Sinop- Erfelek yolu üzerinde Sinop'a 20 km. uzaklıktadır. Geleneksel şenlikleri, orman ve balık avcılığı yapılan göleti meşhurdur.

Sportif Aktiviteler;

Kamp Karavan: İl merkezinde, çadır ve karavan turizmine yönelik altyapısı tamamlanmış olan Gazi Kampı, Karakum Kampı, Yuvam Kampı, Akliman mevkiinde Martı Kamping ile Demirkollar Kampı her türlü ihtiyacı karşılayacak niteliktedir.

Gazi Orman Kampı ;

Avcılık: Sinop İli ve İlçelerinde çok sayıda yaban domuz bulunmaktadır. Yöre avcıları tarafından avlanmaktadırlar. İlde domuz avcılığı içi altyapı tamamlandığında, avcılık yöre dışına taşacaktır.

Yelkencilik: Sinop İl merkezinde ulusal ve uluslararası düzeyde yelken yarışmaları yapılmaktadır.

NE ALINIR ?

Yöre el sanatları yönünden oldukça zengindir. Ayancık İlçesinde keten dokumacılığı yapılmaktadır. Çember de yörede dokunmakta, hem başörtüsü olarak ham de dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Mahrama ve Durağan Bezi, Durağan İlçesinde dokunmaktadır.

İl merkezinde görülen el sanatlarından birisi, halk arasında kotracılık da denilen, gemi modelciliğidir. Ayrıca ilde Özekes ailesinin dört kuşaktır devam ettirdiği el yapımı bıçak üretimi de önemli bir yer tutar.

 

Ne Yenir ?


Yöreye özgü yemekler; Nohul (üzümlü-cevizli-kıymalı-yoğurtlu), Katlama Pilaki (Hıdırellez yemeği), Mısır Pastası, Kaşık Çıkartması (mamalika), Keşkek Yemeği, Hamsi Dolması, Ayva ve Kestane Yemeği, Kulak Hamuru (içi etli mantı), Islama, Mısır Çorbası, Mısır Tarhanası, Sirkeli Patlıcan ve Sirkeli Pırasa.

Yapmadan Ayrılma : Türkiye'nin en kuzey noktasına gitmeyi,Hamsilos Fiyordunda denize girmeyi,Karakum plajlarını görmeyi,Kaleden limanı seyretmeyi,Müzede ikonaları görmeyi,Çangal ormanlarında yürüyüş yapmayı,Erfelek Tatlıca Şelelerini görmeyi ve vadi boyunca yürümeyi bir de NOKUL'un tadına bakmayı sakın ihmal etmeyin...