Fotoğraf Grubumuza katılın
Doğa Grubumuza katılın
Patikatrek organizasyonları Geziport Turizm güvencesi ile yapılmaktadır.
Belge no: A-9785
MAĞARA VE MAĞARACILIK NEDİR

Burada yazılanlar sadece tanıtım amaçlıdır.Kesinlikle burada edinilen bilgiler doğrultusunda Eğitim almadan mağaralara girilmemesi tavsiye edilir.Yazıda okuyucunun kafasını karıştırmamak için gereksiz jeolojik ve morfolojik terimler kullanılmamıştır.Konu ile ilgili açıklamalara başlamadan önce bir hususu belirtmekte fayda vardır. Mağaracılık öncelikle bir doğa sporudur.Speleoloji ise erimeye uygun kalsiyum karbonatlı kayaçların içinde bikarbonatlı su girişine bağlı olarak doğal yollarla oluşmuş karstik boşlukların, oluşum ve gelişim süreçlerin ortaya çıkartmak amacıyla diğer disiplinlerden faydalanarak çalışmalar yapan bilim dalıdır.Mağaracılık terimi ise ancak 1950’lerden sonra Fernand Petzl’in mağaralara güvenli bir şekilde inilebilmesi amacıya geliştirdiği aletlerden sonra kabul görmüştür.

 


Günümüzde sportif anlamda mağaralara girenler kendilerini mağaracı yada kullanılmayan terim ile spelunker olarak adlandırmaktadırlar. Mağaralara ama amatör ama bilimsel açıdan gözlem, araştırma, keşif amacıyla girenlere ise speleolog denilmektedir. Fakat bu iki terimi çoğu zaman birbirinden ayırmak güç olur. Doğrusu her mağaracı bir speleolog, her speleolog bir mağaracıdır. Bu ise , biri olmazsa diğeri olmaz gerçekliğinden kaynaklanmaktadır.

Mağaracılar çok zor şartlar altında saatlerce hatta günlerce yer altında bu doğal boşlukların sırrını çözmek için araştırmalar yaparlar. Bazen buz gibi suların içinde , bazen derin uçurumlarda bazen ancak bir insanın geçebileceği kadar darlıktaki alanlarda ölçümler ve gözlemler yaparlar. Bu çalışmalar ise ancak bir ekip ile mümkün olabilmektedir. Zira mağaracılık asla ve asla tek başına veya 2 kişi ile yapılabilecek bir aktivite değildir. Güvenli mağaracılık ancak ve ancak iyi bilimsel yöntemlerle alınmış bir eğitimle gerçekleşebilir.

 

MAĞARA ve MAĞARACILIK ( Speleoloji ) NEDİR ?


Burada yazılanlar sadece tanıtım amaçlıdır. Kesinlikle burada edinilen bilgiler doğrultusunda Eğitim almadan mağaralara girilmemesi tavsiye edilir. Yazıda okuyucunun kafasını karıştırmamak için gereksiz jeolojik ve morfolojik terimler kullanılmamıştır.

Konu ile ilgili açıklamalara başlamadan önce bir hususu belirtmekte fayda vardır. Mağaracılık öncelikle bir doğa sporudur. Speleoloji ise erimeye uygun kalsiyum karbonatlı kayaçların içinde bikarbonatlı su girişine bağlı olarak doğal yollarla oluşmuş karstik boşlukların, oluşum ve gelişim süreçlerin ortaya çıkartmak amacıyla diğer disiplinlerden faydalanarak çalışmalar yapan bilim dalıdır. Mağaracılık terimi ise ancak 1950’lerden sonra Fernand Petzl’in mağaralara güvenli bir şekilde inilebilmesi amacıya geliştirdiği aletlerden sonra kabul görmüştür.

Günümüzde sportif anlamda mağaralara girenler kendilerini mağaracı yada kullanılmayan terim ile spelunker olarak adlandırmaktadırlar. Mağaralara ama amatör ama bilimsel açıdan gözlem, araştırma, keşif amacıyla girenlere ise speleolog denilmektedir. Fakat bu iki terimi çoğu zaman birbirinden ayırmak güç olur. Doğrusu her mağaracı bir speleolog, her speleolog bir mağaracıdır. Bu ise , biri olmazsa diğeri olmaz gerçekliğinden kaynaklanmaktadır.

Mağaracılar çok zor şartlar altında saatlerce hatta günlerce yer altında bu doğal boşlukların sırrını çözmek için araştırmalar yaparlar. Bazen buz gibi suların içinde , bazen derin uçurumlarda bazen ancak bir insanın geçebileceği kadar darlıktaki alanlarda ölçümler ve gözlemler yaparlar. Bu çalışmalar ise ancak bir ekip ile mümkün olabilmektedir. Zira mağaracılık asla ve asla tek başına veya 2 kişi ile yapılabilecek bir aktivite değildir. Güvenli mağaracılık ancak ve ancak iyi bilimsel yöntemlerle alınmış bir eğitimle gerçekleşebilir.

DİĞER EĞİTİM VE SEMİNERLER