Fotoğraf Grubumuza katılın
Doğa Grubumuza katılın
Patikatrek organizasyonları Geziport Turizm güvencesi ile yapılmaktadır.
Belge no: A-9785
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ İLKELERİMİZ

Doğa yürüyüşleri her ne kadar risk içermeyen  bir acık alan sporu olsa da alışık olmadığımız mekanlarda gerçekleşmesi açısından az da olsa bazı riskleri vardır.Bu riskleri de ancak bilgi alt yapısı arkadaşlık  ve takım ruhu içinde sporcu disiplini ile aşmak mümkün olabilmektedir.Bu sebeple gerek grup  olarak kendimizi gerekse sporcu ve katılımcı  takım arkadaşlarımızı kurallara uymak için bazı ilkelerimizi beirledik ve siz degerli dostlarımızla paylaşalım istedik.Hele de çok izlenen bir grubun sorumluluğunu üzerimizde hissedince diğerlerinden  bir fark ve ayrıcalığımız olsun değil mi ? 

 

1. Doğa yürüyüşlerimiz için hareket saatimiz saat 08.00 olup, son hareket yerimiz ise KONAK Sakıp sabancı Kültür Merkezi önüdür.

2. Doğa Yürüyüşlerimize katılacak olan sporcuların, Her Cuma Günü Mesai saati bitimine kadar kesin kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Cumartesi günlerinde sadece ÜYE ve lisanslı Sporcularımızın katılma talepleri değerlendirmeye alınır ve ayrılan kontenjanlar dahilinde müracaatlar neticelndirilir.Uye olmayan arkadaşlarımızın katılım istekleri kesin kayıt işlemlerini Cuma akşamına kadar yaptırmaları durumunda ve misafir katılımcı olarak değerlendirilir. Bilgilendirme toplantılarına katılmayan  ve gerekli prosedüre uymadan gerçekleşen kontrol dışı katılımlarda, vuku bulacak bir kaza veya  olumsuz durumda "Patikatrek " hiç bir sorumluluk kabul etmez.

3. Etkinliklere katılmak tamamen isteğe bağlı olup, gerek ulaşım, gerekse etkinlik esnasında meydana gelebilecek kazalardan dolayı etkinliğin rehber ve organizatörlerinin hiçbir cezai ve hukuki sorumlulukları bulunmamaktadır. Faaliyete katılan her sporcu bunu biliyor ve kabul etmiş sayılır.

4. Çevreci ve korumacı bir kimlik ile faaliyet düzenlediğimiz bölgelerin bitki dokusu ve hayvan çeşitliliğine, kültürel değerlerine ve insanına saygı duyar, görüntü hariç hiç bir şey almayız. (taş, çiçek, ağaç fidanı, bitki yumrusu, vb…gibi ), hiçbir şey de bırakmayız. Doğaya zarar verecek hiç bir etkinlikte bulunmayız. Yöre insanlarının gelenek ve göreneklerine aykırı ve yörenin özgün yapısına zarar verecek davranışlardan kaçınırız. Faaliyet düzenlediğimiz bölgelerin insanlarına artı değer yaratmak için gerekli çabayı harcarız.

5. Katılımcı, sporcu, dostlarımızla birlikte zamanın çok önemli olduğunu bilir ve programda belirtilen zamanlamaya uyarız.

6. Doğada yapılacak sportif aktivitelerin RİSK’ li olduğunu bilir, bu riski minimuma indirmek için faaliyet rehberlerinin talimatlarına hiç itirazsız riayet ederiz.

7. Servis araçlarımızda Koltuk rezervasyonu yapılmamaktadır.”Erken gelen oturur” prensibi uygulanır.

8. Astım, Kalp yetmezliği, Epilepsi, Tansiyon gibi sağlık problemleri olan ve sürekli ilaç kullanan dostlarımızın, habersiz ve bilgi vermeden, Doğada sportif faaliyetlere katılmaları sonucu oluşabilecek olumsuzluklar, kendileri kadar bizi de üzer. Bu durumda olan arkadaşlarımızın önce Doktorları ile sonra da faaliyet rehberi ile görüşmelerinde kesin fayda vardır.

9. Doğadaki doğal su kaynaklarının kirletilmemesi ve zarar görmemesi için azami özen gösterir ve gerekli tedbirleri alırız.

10. Yaban hayatına saygılıyız. Doğada yaşayan hayvanların alışkınlıklarını değiştirecek etkinliklerde bulunmayız.

11. Doğada zorunlu haller dışında ateş yakmayız. Ateş yakmak zorunda kaldığımız takdirde daha önceden ateş yakılmış yerlerde yakmaya özen gösteririz. Bölgeyi terk etmeden önce de, yaktığımız ateşin söndüğünden emin olur ve bölgeyi öyle terk ederiz.

12. Faaliyetlerimiz esnasında mümkün olduğunca çöp üretmemeye özen gösterir, ürettiğimiz çöpleri de yanımızda getirdiğimiz çöp torbalarında şehre kadar taşırız.

13. Doğada yapılan her türlü sportif aktivitenin ne kendimizle, ne de arkadaşlarımızla asla bir yarış olmadığını bilir, yaptığımız faaliyetin tamamen bir ekip çalışması olduğunu, dolayısıyla da ekip uyumu prensibine riayet etmemiz gerektiğini unutmaz, rehberin önüne geçmez, grubun yürüyüş temposuna uyarız…

14. “Birlikte geldik birlikte döneriz” kuralını unutmadan, Yürüyüş esnasında ve molalarda rehbere haber vermeden gruptan ayrılmayız. Bencil davranmaz, Kişisel sorunlarımızı başkalarına yansıtmayız. Grup içinde diğer katılımcılar ile yardımlaşırız.

15. Doğa yürüyüşleri veya doğada yaptığımız her türlü faaliyet esnasında, mümkün olduğunca önceden kullanılmış patikalardan ve tek sıra haline yürürüz. Dağınık yürüyerek çevredeki bitkilerin gelişimini engellemeyiz…

16. Etkinliklerimiz her türlü hava koşullarında yapıldığı ve iptal söz konusu olmadığı için, iklim koşullarına uygun giysi, malzeme, yeteri kadar yiyecek ve içecek ihtiyaçlarımızı yanımızda bulundururuz. Bu konularda rehberimizin bilgisine başvurur ve tavsiyelerini dikkate alırız.

17. Aktivite programlarımızı titizlikle hazırlar ve olağanüstü koşullar dışında programlarımızı aynen uygularız. Araştırmacı ve geliştirmeciyiz. Kültürel ve doğal zenginliği olan ancak henüz bilinmeyen bölgelerin potansiyellerini ortaya çıkartır ve bu bölgelerde de faaliyetler organize ederiz.

18. Rehberlerimizi konularında uzman ve yöreyi iyi bilen profesyonel kişiler arasından seçeriz.

19. Faaliyetlerimizin sistemli ve düzenli olması, katılımcılarımızın da keyifli ve sorunsuz faaliyetler gerçekleştirmesi için gereken önlemleri alır, sportif faaliyetler dışında sosyal faaliyetlerde de bir araya gelebilmek için gerekli çaba ve gayreti gösteririz.

 

20. Doğa yürüyüşlerimiz kar amaçlı organizasyonlar olmamakla birlikte, Patikatrek Doğa Sporları Eğitim Merkezi Hukuki ve Mali sorumlulukları olan kurumsal bir yapıdır; katılımcılardan, bir kazanç beklentisi içinde olmadan toplanan ücretlerin hizmet satın alınan firmalara dağıtımımda aracılık eder, bu sebeple de ödenen ücretlerin büyük bir bölümünün ulaşım, transfer taşıma araçları, Seyahat Acentesi payı ve KDV gibi  mali giderlerin kuruma ek yük vurmaması arzusuyla grup, platform benzeri serbest oluşumlarla, vakıf, dernek vs. gibi diğer yapılardan farklı ücret ödediğimizi de biliriz.

 

21. Araç doldurmak gibi bir kaygı taşımadan, bu sporun ruhuna aykırı kalabalıklardan uzak, daha keyifli daha sosyal ve daha paylaşımcı, Doğa,insan ve çevreye saygılı, seçici bir kimlikle, aramıza katılmak isteyenlere kontrollü bir şekilde yer açar, fiziki, sosyal-kültürel, etnik ve dinsel farklılıklara takılmadan  herkesin bir kez de olsa bu sporu misafirimiz olarak yapması için şans yaratırız.

DİĞER HABER VE DUYURULAR