Fotoğraf Grubumuza katılın
Doğa Grubumuza katılın
Patikatrek organizasyonları Geziport Turizm güvencesi ile yapılmaktadır.
Belge no: A-9785
YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMİ

Eğitimler teknik açıdan; 3 aşamadan oluşur ve her aşamadaki eğitimler de kuramsal (teorik) ve uygulamalı olarak ikiye ayrılır.Etkinlikler  de süresine göre günübirlik ve kamplı olmak üzere ikiye ayrılır.Başlangıç eğitimleri (Öğrenci Pilot),şehir içi günübirlik ya da şehir dışı kamplı olarak yapılmakla birlikte daha sonraki eğitimlerin tamamı kamplı olarak yapılır.Kuramsal eğitimlerden sonra uygulamalı eğitimlere geçilir. Uygulamalı eğitimler de “yer eğitimleri” ve “uçuşlar” şeklinde ikiye ayrılır.Yer eğitimlerinin amacı öğrencinin uçuş yapacağı paraşütü tanıması, gerekli olan uçuş reflekslerini ve güvenli bir kalkış için yeterli bir tecrübeyi edinmesidir. Daha önce hiç yamaç paraşütü ile uçmamış biri ön hazırlıksız uçmayı denese; vereceği kumandalara paraşütün ne tepki vereceğini kestirmekte zorlanır, bununla birlikte alışık olduğu yer refleksleri onu kolaylıkla zor bir duruma sokabilir.

 

Bu yüzden güvenli bir kalkış yapabilmek için önce iyi bir yer eğitimi yapmamız gereklidir.İlk gün öğrenciler önce paraşütü sermeyi, toplamayı, katlamayı ve paraşütün montajını öğrenir, uçuş yapacağı malzemeyi yakından tanır ve sonra yer çalışmaları başlar. Öğrenci, yer çalışmalarında paraşütü tepeye getirmesini, onunla hareket etmesini öğrenir ve gerekli olan uçuş reflekslerini edinir. Paraşüte kumandalar verir ve paraşütün kumandalara tepkisini gözlemler. İlk uçuşlar çok hafif rüzgarda, koşarak da inebileceğiniz eğimde 20-30 metrelik bir yükseltiden telsiz kontrollü olarak yapılır. Telsiz bağlantısı sayesinde eğitmenler, verdiği komutlarla sizi yönlendirir, uçuşlarınızda size yardımcı olur. Uçuş sayısı arttıkça ve öğrenci gelişme gösterdikçe telsiz komutlar azaltılır, manevralar arttırılır. Uçuş aşamasında öğrenci yer çalışmalarındaki tecrübesi sayesinde düzgün ve güvenli bir kalkış yapar ve iniş yapacağı noktaya doğru süzülür. Zamanlamayı doğru yaparsa yere bastığı anda yatay ve düşey hızlar sıfırlanır ve çok yumuşak bir iniş gerçekleştirir.

       

Uçuş sayısı arttıkça ve öğrenci ilerleme kaydedip, gerekli kriterleri yerine getirdikçe bir sonraki aşamalara (kulüp pilot, pilot) geçiş yapar, uçuş yaptığı yükselti, rüzgar limiti arttırılır ve zamanla daha uzun süre havada kalmayı öğrenir; saatlerce ve kilometrelerce süren uçuşlar yapabilecek seviyeye gelir.

       

İkinci aşama olan Kulüp Pilot aşamasının amacı öğrencinin giderek yamaç paraşütüne teorik ve fiziksel açıdan hakim olmaya başlaması ve gerçek uçuş tecrübelerini yaşamasıdır. İlk orta irtifa uçuşları (150 metre üzeri) ve yelken uçuşları bu aşamada gerçekleştirilir. İrtifa uçuşlarında bol bol S ve 8 manevraları (iniş manevraları) çalışılır.

       

Yelken uçuşunda amaç yamaçtaki dinamik kaldırıcıları kullanarak uzun süren uçuşlar yapmaktır. Eğer yamacın eğimi, yüksekliği, rüzgara baskısı uygunsa saatlerce süren; kaldırıcı bandın uzunluğuna bağlı olarak da kilometrelerce devam eden uçuşlar yapılabilir (Ör: İstanbul/Ormanlı; kalkış 20 m., uçuş süresince kat edilebilecek yol 5-15 km., uçuş süresi saatlerle ölçülür).Son aşama olan Pilot eğitim programında amaçlanan kulüp pilotun kendi başına güvenli uçuşlar yapabilecek seviyeye gelmesidir.

        

Bunu için acil durum manevraları su üzerinde,eğitmen kontrolünde gerçekleştirilir. Bunun yanında ilk gerçek termik tecrübeleri ve uzun mesafe uçuş denemeleri de bu eğitimde gerçekleştirilir. Eğitimler süresince uygulanan eğitim ve eğitmen kriterleri, Türkiye’deki üniversite kulüplerinin, derneklerin ve uçuş okullarının bir araya gelerek oluşturdukları temel kriterlerdir.

 

ÖĞRENCİ PİLOT EĞİTİMİ

 

Öğrenci Pilot eğitimi , yamaç paraşütü sporuna başlangıç aşamasıdır. Bu eğitimde amaçlanan öğrencinin yamaç paraşütü ile tanışması ; yamaç paraşütü sporunda gerekli olan temel bilgileri edinmesi ve ilk uçuş tecrübelerini yaşamasıdır. Uçuşlardan önce öğrenci bazı ön aşamalardan geçer. Bunlar teorik dersler,yazılı-sözlü sınav ve yer eğitimleridir. Bu ön aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler,yaklaşık 30 metrelik yükseltilerden eğitmen kontrolünde telsiz bağlantılı en az 10 uçuş gerçekleştirirler. Bu uçuşların özelliği uçulan yüksekliğin çok az ve uçulan tepenin eğiminin aşağıya doğru koşabileceğimiz kadar az olması nedeni ile uçuş süresince kursiyerlerin yerden yüksekliğinin çok fazla olmaması ve uçuş süresinin çok kısa olmasıdır. Başka bir deyişle bu uçuşlar adaptasyon uçuşları olarak da tanımlanabilir. Fakat yamaç paraşütünün içerdiği tüm riskler, genellikle daha az da olsa, bu uçuşlar için de geçerlidir.

 

Öğrenci pilot eğitimi 10 saat teorik ders ve 4 gün uygulamalı eğitimi kapsar. Uçuşlardan önce;

 

Yamaç Paraşütünün tarihçesi,

Yamaç Paraşütünün yapısı ve kısımları,

Uçuş tekniği,

Aerodinamik,

Hava trafik kuralları,

Meteoroloji,

Acil durumlar,

 

dersleri yapılır ve Öğrenci Pilot adayları yazılı ve sözlü sınava girerler. Teorik derslerde % 100 devam zorunluluğu vardır ve sınavlarda % 90 başarı gösterilmesi zorunludur.

     

İlk teorik eğitimlerden sonra uygulamalı eğitimler de başlar.Uygulamalı eğitimler iki aşamadan oluşur:

Yer eğitimleri ve uçuşlar.

    

Yer eğitimlerinde kursiyer paraşütü sermeyi,kuşanmasını,paraşüt ile birlikte hareket etmesini öğrenir ve kalkış için gerekli olan uçuş reflekslerini edinir.Gün boyunca kursiyer yerde serili paraşütü tepesine getirir ve onunla birlikte düz koşular gerçekleştirir,bu arada gerektiğinde sanki havada uçuyormuş gibi paraşüte kumandalar verir ve paraşütün kumandalara verdiği tepkileri gözlemler. Uçuş eğitimlerinde kursiyerler,teorik ve yer eğitimlerinde edindikleri tecrübe sayesinde düzgün ve güvenli kalkış,uçuş ve inişler gerçekleştirecek seviyeye gelirler.Yazılı ve sözlü sınavlarda %90’lık barajı aşan ve yer eğitimlerinde yeterli kanat hamiyetine sahip olan kursiyerler uygulamalı eğitimlerin 3 gününün sonuna doğru ilk uçuşlarına başlarlar ve uygulamalı eğitimlerin 4. günü de uçuşlarla geçer. Kursiyerler 30-100 metrelik yükseltilerden,eğitmen kontrolünde telsiz bağlantılı en az 10 uçuş gerçekleştirmeli ve bu uçuşların en az 4 tanesinde belirlenen uçuş rotasının dışına çıkmamalıdır. Kursiyerler eğitim sırasında eğitmenin direktiflerine ve uçuş disiplinine tam olarak uymalıdır.

 

Not:

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak uygulamalı eğitimlerin  programda değişiklikler ya da ertelemeler yapılabilir.

Eğitimlere bilekli bot ( bilekli bot ile gelmek zorunludur ) , ayrıca eldiven ve rüzgarı engelleyen spor kıyafetlerle gelinmesi gerekmektedir.

 

Ücrete, eğitmenlik, uçuşlar için gerekli olan ekipmanların kullanımı ( paraşüt,uçuş koltuğu,kask,telsiz,) ve eğitim kitapçığı dahildir.Ücrete kursiyerlerin uygulamalı eğitim bölgesine ulaşımı dahil değildir.

KULÜP PİLOT EĞİTİMİ                                                                                       

Bu eğitim programında amaçlanan öğrencinin giderek yamaç paraşütüne teorik ve fiziksel açıdan hakim olmaya başlaması ve gerçek uçuş tecrübelerini yaşamasıdır. Öğrencinin teorik bilgileri arttırılır ve öğrenci gerçek uçuşlarını yapmaya başlar. Öğrencinin rüzgar ve irtifa limitleri arttırılır,gerçek dönüşlerini,iniş manevralarını,ilk yelken uçuşlarını yapmaya başlar. Uçuşlar sırasında telsiz komutları giderek azaltılarak öğrencinin uçuşları giderek kendi kontrolünde tutması sağlanmaya çalışılır. Eğitim sonunda kursiyer, uçuş şartlarının uygunluğunu analiz edebilecek,eğitmen kontrolünde orta irtifalardan (150-600 metre) uçuş yapabilecek seviyeye gelir. Kulüp Pilot eğitimi 12 saat teorik ve 4 uçuş gününü kapsar. Bu eğitim programından sonra öğrencinin,eğitmen kontrolünde uçuşlarını arttırarak 5 saatlik uçuş limitini aşması gerekir.

 

Kulüp Pilot adayları;

 

Malzeme bilgisi,

Makro – mikro meteoroloji,

Yamaç Seçimi,

Ters kalkış ve yan rüzgar kalkışları,

Uçuş tekniği

Yelken uçuş teknikleri,

Stabil Olmayan uçuş teknikleri,

Yedek Açma

 

teorik derslerini gördükten sonra, yazılı ve sözlü sınava girerler. Teorik derslerde % 100 devam zorunluluğu vardır ve sınavlarda % 90 başarı gösterilmesi zorunludur. Uygulamalı eğitimlerde öğrenci ters kalkış pratiğini arttırarak uçacağı kanadı daha iyi tanıma fırsatı bulur ve kanat üzerindeki hakimiyetini arttırır. Öğrenci yerdeki ters kalkış çalışmalarında güvenli ters kalkış yapabilecek seviyeye gelmeli; ters kalkış ve yan rüzgar kalkışları yapmalıdır. En az 10 tanesi 150-600 metre arası yamaçlardan en az 15 uçuş, 180 derecelik dönüşler,yelken (soaring)uçuşu gerçekleştirmeli ve en az 5 kez yarıçapı 20 metreden az olan belirlenen alana iniş gerçekleştirmelidir. Kursiyerler eğitim sırasında eğitmenin direktiflerine ve uçuş disiplinine tam olarak uymalıdır.

 

Not:

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak uygulamalı eğitimlerin  programda değişiklikler ya da ertelemeler yapılabilir.

Eğitimlere bilekli bot ( bilekli bot ile gelmek zorunludur ) , ayrıca eldiven ve rüzgarı engelleyen spor kıyafetlerle gelinmesi gerekmektedir.Ücrete, eğitmenlik, uçuşlar için gerekli olan ekipmanların kullanımı ( paraşüt,uçuş koltuğu,kask,telsiz,) ve eğitim kitapçığı dahildir.

Ücrete kursiyerlerin uygulamalı eğitim bölgesine ulaşımı dahil değildir.

 

PİLOT EĞİTİMİ

                                                                                                   

Bu eğitim programında amaçlanan kulüp pilotun kendi başına güvenli uçuşlar yapabilecek seviyeye gelmesidir. Katılımcı ileri seviye uçuş tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak görür, yüksek irtifa uçuşlarına başlar ve uçuşlarda başına gelebilecek acil durumları Fethiye Ölüdeniz'de deniz üzerinde güvenli irtifada (kalkış 1780 metre-1100 metre deniz üzeri yükseklik ) eğitmen kontrolünde ve telsiz bağlantılı olarak uygulamalı görür. Teorik derslerde % 100 devam zorunluluğu vardır ve sınavlarda % 90 başarı gösterilmesi zorunludur. Pilot eğitimi 12 saat teorik ve 4 uçuş gününü kapsar. Bu eğitim programında öncelikli amaç pilotun güvenliği açısından tecrübe etmesi gereken acil durum manevralarını başarıyla gerçekleştirmesidir ,meteorolojik koşullar uygun olduğu halde diğer kriterler de bu süre içinde tamamlanabilir. Bu kriterleri ilk etkinlikte tamamlayamayan öğrencilerin ,kriterleri tamamlamak için sonraki uçuş ya da eğitim etkinliklerine katılmaları gerekmektedir.

 

Pilot adayları;

Stabil olmayan uçuş teknikleri,

Termik uçuş teknikleri,

Ders 3: Uzun Mesafe uçuş teknikleri,

Ders 4: Bilgilerin genel tekrarı, yazılı ve sözlü sınav

teorik derslerini gördükten sonra, yazılı ve sözlü sınava girerler. Teorik derslerde % 100 devam zorunluluğu vardır ve sınavlarda % 90 başarı gösterilmesi zorunludur. Teorik derslerde görsel unsurlar (video -dia) kullanılarak anlatılan uçuş teknikleri ve acil durum manevraları model üzerinde çalışılır. Uygulamalı eğitimlerde öğrencinin; 1000 metreden daha yüksek yamaçlardan en az 5 uçuş yapması, 360 derecelik dönüşler gerçekleştirmesi en az 1 uçuşta kalkış noktasının 500 m üzerine yükselmesi, en az 1 tanesi 1 saatten uzun olan 5 adet termik uçuşu gerçekleştirmesi, en az 5 kez yarıçapı 5 metreden fazla olmayan belirlenen alana iniş gerçekleştirmesi ve stabil olmayan uçuş tekniklerini başarıyla uygulaması gerekmektedir. Katılımcılar eğitim sırasında eğitmenin direktiflerine ve uçuş disiplinine tam olarak uymalıdır.

 

Not:

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak uygulamalı eğitimlerin  programda değişiklikler ya da ertelemeler yapılabilir.

Eğitimlere bilekli bot ( bilekli bot ile gelmek zorunludur ) , ayrıca eldiven ve rüzgarı engelleyen spor kıyafetlerle gelinmesi gerekmektedir.Ücrete, eğitmenlik, uçuşlar için gerekli olan ekipmanların kullanımı ( paraşüt,uçuş koltuğu,kask,telsiz,) ve eğitim kitapçığı dahildir.

Ücrete kursiyerlerin uygulamalı eğitim bölgesine ulaşımı dahil değildir.

 

Daha fazla bilgi için  : 0533 634 09 89 veya 0232 422 19 90

 

DİĞER EĞİTİM VE SEMİNERLER